• Tahir Autos 
  Chowk Bhatta Ghorya Main Lahore Road, Kasur
  0300-6590964
  Muhammad Tahir
 • Khalil Autos 
  Multan Road, Pattoki
  0300-4437969
  M Khalil
 • Rana Rafiq Motors 
  Near Javed Nagar By-Pass Habibabad
  0345-4333918
  Rana Shabir Hussain